Trai Nghiem Hay 6 tháng trước

Vibe Instagram là gì? Đúng nhất nhé!

Vibe Instagram là gì, Vibe của Instagram nghĩa là gì, Vibe là gì, wowhay4u.com nghĩa Vibe Instagram đúng nhất nhé!

Vibe Instagram là gì?

Vibe Instagram là những rung cảm (rung động và cảm xúc) tích cực/ tiêu cực trên Instagram.

  • Vibe là rung cảm (tích cực/ tiêu cực).
  • Good vibe là rung cảm tích cực/ tốt.
Những rung cảm tốt không phải là những đối tượng vật lý mà bạn có thể nhìn thấy hoặc đo lường được (hay là chúng?). Chúng ta cảm nhận những rung cảm tích cực như một “cảm giác ruột thịt” vì vậy những rung cảm đó phải là thực ở một mức độ nào đó, phải không?

Khi bạn bắt gặp “vibe là rung cảm” từ một bài hát, đó có thể là rung cảm tích cực hoặc tiêu cực. Các bài hát heavy metal thường mang một cảm giác nham hiểm đen tối hơn so với một bài hát pop của Michael Jackson, có một rung cảm tích cực lạc quan hơn nhiều.


Vibe là rung cảm tích cực là gì?

Điều này có thể được hiểu với một ví dụ.

Giả sử bạn đã gặp hai người. Người thứ nhất ảnh hưởng đến bạn bằng những thành tích của anh ấy, thúc đẩy bạn làm việc vì mục tiêu và tạo ra bản sắc của bạn. Anh ấy đã phát triển trong bạn một sự nhiệt tình để bạn được hạnh phúc và bạn bắt đầu yêu bản thân với việc bổ sung gia vị quan trọng nhất của cuộc sống – sự tự tin.

Người thứ 2 đã xuống tinh thần của bạn, nói với bạn rằng bạn tốt không có gì, bạn không thể đạt được bất cứ điều gì. Anh ấy đã làm nản lòng và làm bạn thất vọng. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu ghét mọi thứ.

Người đầu tiên đã mang đến cho bạn những rung cảm tích cực. Anh ấy khuyến khích bạn đã hướng dẫn bạn sống, học hỏi và đạt được. Điều này là tích cực vì bạn sẽ có một quan điểm lạc quan cho cuộc sống.

Người thứ hai cho bạn những rung cảm tiêu cực. Anh ấy can ngăn bạn như thể bạn là gánh nặng cho chính mình. Điều này là tiêu cực vì bạn sẽ có quan điểm sai lầm về cuộc sống của mình và cuối cùng sẽ làm hỏng mọi thứ.

Vì vậy, hãy ở bên những người hoặc những thứ mang lại cảm xúc tích cực chứ không phải là tiêu cực.

Đó chỉ là nhận thức đối với một kịch bản cụ thể. Những rung cảm tích cực chỉ đơn giản là phản ánh một xung quanh hạnh phúc. Nếu bạn nhận được một số tin tốt như bạn đã giành được huy chương hoặc giải thưởng hoặc bạn đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ có một rung cảm tích cực. 

Bạn sẽ hạnh phúc và được trân trọng. Mọi người đều thích ở bên một người lạc quan hoặc trong một môi trường vui vẻ. Một người hạnh phúc có thể làm cho người khác hạnh phúc.

53 lượt xem | 0 Bình luận