The Multiverse Tree là gì? Giải thích Loki Season 2 đúng nhất

The Multiverse Tree là gì, giải thích Loki Season 2 đúng nhất có vẻ như Loki cuối cùng đã khám phá ra “mục đích vinh quang” cuối cùng của mình thực sự là gì, #wowhay4u chia sẻ. Loki của Marvel mùa 2 đã kết thúc với một tập cuối quan trọng, mang lại sự phân … Đọc tiếp The Multiverse Tree là gì? Giải thích Loki Season 2 đúng nhất