Trai Nghiem Hay 1 năm trước

Các thành bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk… là những quốc gia nhỏ của người?

Các thành bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk, Nuppur… là những quốc gia nhỏ của người gì, wowhay4u.com chia sẻ đáp án đúng nhất.

Các thành bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk, Nuppur… là những quốc gia nhỏ của người gì?

Các thành bang Lagash, Kish, Surrupak, Uruk, Nuppur là những quốc gia nhỏ của người Sumer.


Về người Sumer


Advertisement

Thuật ngữ Sumer được lấy từ các văn bản cổ, xuất phát từ thuật ngữ tiếng Akkad Šumeru, chỉ vùng đất cực nam Lưỡng Hà, phân biệt với vùng đất Akkad ở phía bắc (Akkadum trong tiếng Akkad và ki-uri trong tiếng Sumer) của tộc người Semit nói tiếng Akkad. Các nhà sử học sau này đã tạo ra thuật ngữ “Sumer” để chỉ những người sống ở trong khu vực và nói ngôn ngữ này.

Người Sumer tự gọi mình là ùĝ saĝ gíg-ga (nghĩa đen: “người đầu đen”),[4] và gọi vùng đất của họ là ki-en-gi(-r) (nghĩa đen ‘đất’ + ‘vua chúa’ + ‘cao quý’), nghĩa là “vùng đất của Vua”. Người Akkad cũng gọi người Sumer là “người đầu đen”, hay tsalmat-qaqqadi trong tiếng Akkad.[5]


Advertisement

Từ Šumeru trong tiếng Akkad có thể là tên gọi địa lý trong phương ngữ, nhưng chưa thể xác định chắc chắn về sự phát triển âm vị dẫn đến thuật ngữ šumerû trong tiếng Akkad.


Advertisement

Từ Shinar trong tiếng Hebrew, từ Sngr trong tiếng Ai Cập, và Šanhar(a) trong tiếng Hitti, đều để chỉ vùng nam Lưỡng Hà, có thể là những biến thể phương tây của Šumeru.

Thuật ngữ “tiếng Sumer” cũng được đề cập trong các văn bản cổ (eme-gi trong tiếng Sumer và šumeru trong tiếng Akkad) ở thời Babylon sau này.


944 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây