Trai Nghiem Hay 1 năm trước

Một xã hội phát triển vì con người… con người được tạo điều kiện để?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để, con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người.

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để?

Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để Phát triển toàn diện.


Advertisement

Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?

Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử: Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần.
Advertisement

Động lực nào thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?

Động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội là nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

72 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây