Trai Nghiem Hay 1 năm trước

723 là gì? Đừng bỏ qua câu trả lời đúng nhất

723 là gì, 723 có nghĩa là gì trên facebook, TikTok, wowhay4u.com chia sẻ đừng bỏ qua câu trả lời đúng nhất.

723 là gì?

723 là FAQ 723 là viết tắt của với 3 số cuối của liên kết (fb.com/help/245058342280723) là đường dẫn tới trang câu hỏi thường gặp trên Facebook.
 


Câu hỏi thường gặp thường được phát âm dưới dạng chữ viết tắt, “FAQ”, nhưng cũng có thể được phát âm như một từ viết tắt, “FAQ”. Các nhà thiết kế web thường gắn nhãn một danh sách câu hỏi duy nhất là “Câu hỏi thường gặp”.


Advertisement

1614 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây