Trai Nghiem Hay 5 tháng trước

Khối lượng của súng tiểu liên AKMS lắp đủ đạn là bao nhiêu kg?

Khối lượng của súng tiểu liên AKMS lắp đủ đạn là bao nhiêu kg, khối lượng của súng tiểu liên AKMS không có đạn là bao nhiêu kg, đúng nhất.

Khối lượng của súng tiểu liên AMMS lắp đủ đạn là bao nhiêu kg?

Khối lượng của súng tiểu liên akms lắp đủ đạn là 4,3kg.

Khối lượng của súng tiểu liên AKMS không có đạn là bao nhiêu kg?

khối lượng của súng tiểu liên AKMS không có đạn là 3,3kg.


Lịch sử súng tiểu liên AKMS

Năm 1959, súng tiểu liên AK được cải tiến có tên gọi AKM, AKMS (M là chữ đầu của từ: Modernizirovannyj – nghĩa là cải tiến), súng có thêm một nấc chuẩn bị để hạn chế tình trạng cướp cò của khẩu AK-47 nguyên bản, còn có thể lắp thêm ống giảm giật ở đầu nòng súng; súng tiểu liên AKMS như súng AKM nhưng thay báng gỗ bằng báng gập. 

Sau này, dƣới sự chỉ đạo của M.T. Kalashnikov còn có nhiều loại AK nữa được chế tạo như: AK74/101/102/103/104/105/107/108. Một số nước cũng dựa theo kiểu này để sản xuất.

366 lượt xem | 0 Bình luận