Trai Nghiem Hay 1 tháng trước

Để nguyên có nghĩa là mình, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì? Đúng nhất

Để nguyên có nghĩa là mình, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì, wowhay4u.com đáp án câu đố để nguyên có nghĩa là mình đúng nhất.

Để nguyên có nghĩa là mình, Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì?

Để nguyên có nghĩa là mình, Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ Ta – Tạ – Tá.

Để nguyên có nghĩa là mình là chữ gì?

Để nguyên có nghĩa là mình là chữ Ta.

Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì?

Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ Tá.

Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai là chữ gì?

Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai là chữ Tạ.
25 lượt xem | 0 Bình luận