Trai Nghiem Hay 12 tháng trước

Để nguyên có nghĩa là mình, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì? Đúng nhất

Để nguyên có nghĩa là mình, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì, wowhay4u.com đáp án câu đố để nguyên có nghĩa là mình đúng nhất.


Advertisement

Để nguyên có nghĩa là mình, Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì?


Advertisement

Để nguyên có nghĩa là mình, Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai, Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ Ta – Tạ – Tá.

Để nguyên có nghĩa là mình là chữ gì?

Để nguyên có nghĩa là mình là chữ Ta.


Advertisement

Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ gì?

Sắc vào bằng đúng mười hai là chữ Tá.

Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai là chữ gì?

Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai là chữ Tạ.
267 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây