Trai Nghiem Hay 2 tháng trước

Giữ nguyên tên loại quả ngon, bỏ đuôi… rõ ràng mười hai là gì? Đúng nhất

Giữ nguyên tên loại quả ngon. Bỏ đuôi đếm được rõ ràng mười hai. Từ giữ nguyên là từ gì? wowhay4u.com chia sẻ đáp án đúng nhất.

Giữ nguyên tên loại quả ngon. Bỏ đuôi đếm được rõ ràng mười hai. Từ giữ nguyên là từ gì?

Giữ nguyên tên loại quả ngon. Bỏ đuôi đếm được rõ ràng mười hai. Từ giữ nguyên là từ: Táo là quả Táo.

Bỏ đuôi đếm được rõ ràng mười hai là chữ Tá.  


46 lượt xem | 0 Bình luận