Trai Nghiem Hay 1 năm trước

Pivot table là gì? Những lỗi thường gặp khi sử dụng Pivot table là gì?

Pivot table là gì, Pivot table có nghĩa là gì, wowhay4u.com chia sẻ những lỗi thường gặp khi sử dụng Pivot table là gì.

Pivot table là gì?

Pivot table là Bảng tổng hợp là một công cụ thống kê tóm tắt và tổ chức lại các cột và hàng dữ liệu đã chọn trong bảng tính hoặc bảng cơ sở dữ liệu để có được một báo cáo mong muốn. Công cụ này không thực sự thay đổi bản thân bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu, nó chỉ đơn giản là “xoay” hoặc biến dữ liệu để xem nó từ các góc độ khác nhau.


Advertisement

Pivot table là đặc biệt hữu ích với lượng lớn dữ liệu sẽ tốn nhiều thời gian để tính toán bằng tay. Một số chức năng xử lý dữ liệu mà bảng tổng hợp có thể thực hiện bao gồm xác định tổng, trung bình, phạm vi hoặc giá trị ngoại lệ. Sau đó, bảng sắp xếp thông tin này theo một bố cục đơn giản, có ý nghĩa thu hút sự chú ý đến các giá trị chính.

 


Advertisement

Pivot table là một thuật ngữ chung, nhưng đôi khi bị nhầm lẫn với thuật ngữ đã đăng ký nhãn hiệu của Microsoft, PivotTable là một công cụ dành riêng cho Excel để tạo bảng tổng hợp.

Cách Pivot table hoạt động

Khi người dùng tạo bảng tổng hợp, có bốn thành phần chính:


Advertisement

Cột- Khi một trường được chọn cho vùng cột, chỉ các giá trị duy nhất của trường được liệt kê trên đầu.

Hàng- Khi một trường được chọn cho vùng hàng, trường đó sẽ được điền làm cột đầu tiên. Tương tự như các cột, tất cả các nhãn hàng là giá trị duy nhất và các bản sao sẽ bị xóa.

Giá trị- Mỗi giá trị được giữ trong một ô của bảng tổng hợp và hiển thị thông tin tóm tắt. Các giá trị phổ biến nhất là tổng, trung bình, nhỏ nhất và tối đa.

Bộ lọc- Bộ lọc áp dụng phép tính hoặc giới hạn cho toàn bộ bảng.

Ví dụ: chủ cửa hàng có thể liệt kê tổng doanh thu hàng tháng cho một số lượng lớn các mặt hàng hàng hóa trong bảng tính Excel. Nếu họ muốn biết mặt hàng nào bán chạy hơn trong một quý tài chính cụ thể, họ có thể sử dụng bảng tổng hợp. Các quý bán hàng sẽ được liệt kê trên cùng dưới dạng nhãn cột và các sản phẩm sẽ được liệt kê trong cột đầu tiên dưới dạng hàng. Các giá trị trong trang tính sẽ hiển thị tổng doanh thu của từng sản phẩm trong mỗi quý. Sau đó, một bộ lọc có thể được áp dụng để chỉ hiển thị các quý cụ thể, các sản phẩm cụ thể hoặc mức trung bình.

Công dụng của bảng tổng hợp

Bảng tổng hợp giúp người dùng trả lời các câu hỏi kinh doanh với nỗ lực tối thiểu. Các cách sử dụng bảng tổng hợp phổ biến bao gồm:

Để tính tổng hoặc trung bình trong các tình huống kinh doanh. Ví dụ: đếm doanh số bán hàng theo bộ phận hoặc khu vực.

Để hiển thị tổng số dưới dạng phần trăm của tổng thể. Ví dụ: so sánh doanh số cho một sản phẩm cụ thể với tổng doanh số bán hàng.

Để tạo danh sách các giá trị duy nhất. Ví dụ: hiển thị các tiểu bang hoặc quốc gia đã đặt hàng một sản phẩm.

Để tạo bảng tóm tắt 2×2 của một báo cáo phức tạp.

Để xác định các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một tập dữ liệu.

Để truy vấn thông tin trực tiếp từ máy chủ xử lý phân tích trực tuyến ( OLAP ).

524 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây