Trai Nghiem Hay 2 tháng trước

Trung Vũ Đại Vương là ai? Đúng nhất

Trung Vũ Đại Vương là ai, ai được phong danh hiệu Trung Vũ Đại Vương, wowhay4u.com chia sẻ cùng bạn.

Trung Vũ Đại vương là ai?

Trung Vũ Đại Vương là Thái sư Trần Thủ Độ.

Khi Thái sư Trần Thủ Độ qua đời năm 1264, vua Trần Thái Tông truy tặng thụy hiệu là Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương.Câu chuyện về Tướng quân Trần Thủ Độ có từ hơn 800 năm trước. Tính nghiêm minh, kỷ cương, đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu luôn là điều kiện tiên quyết đối với vận mệnh của bất kỳ quốc gia nào và của bất kỳ người dân nào trên thế giới, không riêng gì Việt Nam.


473 lượt xem | 0 Bình luận