admin 8 tháng trước

Anh là người đầu tiên trong tiểu đội 26 người? Đúng nhất

Anh là người đầu tiên trong tiểu đội 26 người, người đầu tiên trong tiểu đội 26 người tên gì, wowhay4u.com chia sẻ đúng nhất.

Anh là người đầu tiên trong tiểu đội 26 người?

Anh là người đầu tiên trong tiểu đội 26 người, anh là người anh hùng trẻ tuổi của tiểu đội.


Advertisement

Tiểu đội là đơn vị tổ chức nhỏ nhất trong quân đội. Người đứng đầu tiểu đội gọi là tiểu đội trưởng.


Advertisement

Những tấm gương anh hùng sẵn sàng hi sinh bản thân bạn biết chưa

Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng.

Tô Vĩnh Diện dùng thân chèm pháo.


Advertisement

Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt tiền duyên để xông vào sở chỉ huy, rồi cắm cờ lên lô cốt Him Lam…

 

 

55 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây