admin 1 năm trước

In God We Trust là gì? Điều đặc biệt về In God We Trust

In God We Trust là gì, In God We Trust có nghĩa là gì, In God We Trust trên tờ tiền đô, wowhay4u.com chia sẻ điều đặc biệt về In God We Trust.

In God We Trust là gì?

In God We Trust là “Chúng ta tin tưởng vào Chúa”.


Advertisement

Lịch sử của In God We Trust

Lịch sử của “In God We Trust” trở thành phương châm chính thức của Hoa Kỳ kéo dài gần một thế kỷ. Ban đầu được sử dụng trên tiền xu trong cuộc Nội chiến và sau đó được sử dụng làm phương châm chính thức của Hoa Kỳ vào năm 1956, ý nghĩa của “In God We Trust” biểu thị rằng sự thịnh vượng chính trị và kinh tế của quốc gia nằm trong tay Chúa.

Ý tưởng này đã vấp phải tranh cãi trong nhiều thập kỷ. Một số người đã gợi ý rằng luật pháp cầu khẩn Chúa là vi phạm điều khoản chống thành lập của Tu chính án thứ nhất, trong đó nói rằng “Quốc hội sẽ không đưa ra luật nào về việc thành lập tôn giáo.” Trước năm 1956, phương châm không chính thức của quốc gia là E. Pluribus Unum, nghĩa là “từ nhiều, một”.


Advertisement

Nguồn gốc của “In God We Trust” có thể được tìm thấy trong lịch sử sơ khai của đất nước. Năm 1748, tờ Pennsylvania Gazette in mô tả về màu sắc của lực lượng dân quân Pennsylvania. Được thiết kế bởi Benjamin Franklin, một trong những mô tả có nội dung “A Coronet and Plume of Feathers. Motto, In God we Trust”.

Trong Chiến tranh năm 1812, Francis Scott Key đã viết bài thơ Phòng thủ pháo đài M’Henry, khổ thơ đầu tiên sau này trở thành lời bài hát quốc ca, The Star-Spangled Banner. Khổ thơ thứ tư bao gồm dòng “And this be our motto–In God is our trust”.


Advertisement

In God We Trust in trên tờ tiền đô

Khi nào “In God We Trust” được thêm vào tiền? Vào ngày 22 tháng 4 năm 1864, Quốc hội đã thông qua luật thay đổi thành phần của đồng xu một xu và cho phép đúc đồng xu hai xu.

Cuối năm đó, “In God We Trust” xuất hiện lần đầu tiên trên đồng xu hai xu. Đạo luật tiền đúc năm 1873 cho phép in khẩu hiệu trên tất cả các đồng tiền mới đúc, và vào ngày 11 tháng 7 năm 1955, Quốc hội đã thông qua HR 619 quy định “In God We Trust” được đưa vào tất cả các loại tiền của Hoa Kỳ.

“In God We Trust” xuất hiện lần đầu tiên trên tiền giấy vào năm 1957 trên giấy chứng nhận một đô la bạc.

Đồng xu “In God We Trust”

Một Đạo luật của Quốc hội, ngày 18 tháng 1 năm 1837, quy định rằng chỉ Quốc hội mới có thể phê duyệt các phương châm được đưa vào tiền xu. Điều này có nghĩa là sẽ cần có luật bổ sung để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tiền tệ của Hoa Kỳ.

Đạo luật ngày 22 tháng 4 năm 1864 cho phép đồng xu hai xu trở thành đồng xu “Chúng ta tin tưởng vào Chúa” đầu tiên. Một đạo luật khác, được thông qua vào ngày 3 tháng 3 năm 1865, cho phép “In God We Trust” được đưa vào đồng xu hai con đại bàng vàng, đồng xu đại bàng vàng, đồng xu nửa đại bàng vàng, đồng đô la bạc, đồng nửa đô la. đồng xu, đồng xu một phần tư đô la và đồng xu ba xu niken, wowhay4u.com chia sẻ.

198 lượt xem | 0 Bình luận
Hiện tại tác giả vẫn chưa cập nhật chia sẻ của mình

Bình luận gần đây