Bởi vì điều này, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải tháo khẩu trang của mình vào bữa trưa, khi những người khác đang quan sát, vì sợ rằng họ có thể nhìn thấy họ khác khi họ tháo nó ra.

Ngay cả khi có sự khác biệt nổi bật giữa khuôn mặt của một người đeo mặt nạ và khuôn mặt không đeo mặt nạ (ví dụ: nếu họ có bộ ria mép lớn), thì điều đó cũng không thành vấn đề. Họ vẫn là một người giống nhau khi cởi bỏ mặt nạ. Nhiều người đạt được sự tự tin nào đó khi biết rằng họ sẽ không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình, vì vậy, việc đeo khẩu trang, xét từ khía cạnh liên quan đến ngoại hình, vừa có hại vừa có hại cho những người đeo mặt nạ khác nhau.

Khi đeo khẩu trang đã trở thành một phần quen thuộc trong thói quen của chúng ta, chúng ta đã quen với việc che một nửa khuôn mặt của mình khi tiếp xúc với người khác.